Yazılı ve uygulamalı sınavlar nasıl yapılacak? Dinleme, konuşma, okuma ve yazma sınavı yapılacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Milli Eğitim Bakanlığı Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Yönergesi, dün yayımlandı. Yönergeyle, yazılı ve uygulamalı sınavlar ve bunların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

OKULDA SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

Türkçe ve yabancı dil derslerinin sınav puanları, yazılı sınavın yüzde 50’si, dinleme sınavının yüzde 25’i ve konuşma sınavının yüzde 25’i alınarak hesaplanacak. Türk dili ve edebiyatı dersinin sınav puanları ise yazılı sınavın yüzde 70’i, dinleme sınavının yüzde 15’i ve konuşma sınavının yüzde 15’i alınarak hesaplanacak. Böylelikle dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri ölçülecek. İlkokullarda öğrencilerin Türkçe’nin doğru ve güzel kullanımını geliştirmek amacıyla dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin izlenmesi ve geliştirilmesine yönelik ölçme araçları kullanılacak. Öğrencilerin yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesi ön plana alınacak.

100 tam puan üzerinden değerlendirilecek yazılı sınavlarda yanlış cevap sayısı, doğru cevap sayısını etkilemeyecek.

Sonuçlar, ilgili dersin öğretmeni tarafından e-Okul’daki öğretmen not çizelgesi bölümüne girilecek. Sınavların şube ve sınıf bazında analizleri yapılarak konu ve kazanım eksikliği görülen öğrenciler için, eğitim kurumu sınıf veya alan zümreleri tarafından iyileştirici önlemler alınacak. Bu kapsamdaki uygulamalar ders defterinin açıklamalar bölümüne işlenecek.

Ayrıca ilkokullarda, süreç odaklı değerlendirmeye yönelik çalışmalar yapılacak. Süreç odaklı değerlendirme yaklaşımıyla öğretim sürecinde neler yapıldığı ve öğrencideki gelişimin ne düzeyde olduğunu ortaya koyan durum değerlendirilmesi yapılacak. Böylece öğrencinin, sürecin başında bulunduğu noktayla sürecin sonundaki gelişim seviyesi ortaya koyulacak. Öğrencinin gelişimi periyodik olarak izlenecek ve öğrenciyle velisine geri bildirim verilecek. Ortak yazılı sınavlara mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılacak.

Ortak sınavlara katılmayan öğrencilerin bilgileri, okul müdürlüğü tarafından sınav bitiminde e-Okul’a işlenecek.

Geçerli mazereti bulunan öğrencilerin sınava katılmama gerekçesi, ortak yazılı sınav uygulama tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde velisi tarafından okul müdürlüğüne yazılı bildirilecek. Ortak yazılı sınavlara mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılacak.

MAZERET SINAV TARİHLERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN İLAN EDİLECEK

Ülke ve il genelinde yapılacak mazeret sınavlarının tarihi, il milli eğitim müdürlükleri tarafından ilan edilecek. Ülke ve il genelinde yapılacak mazeret sınavlarının soru ve cevap anahtarları, ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince hazırlanacak, sınavın uygulanması ise eğitim kurumu sınıf veya alan zümrelerince yapılacak.
Ülke, il ve ilçe genelinde gerçekleştirilen ortak yazılı sınavların mazeret sınavlarına katılmayan öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı yapılmayacak ve öğrenci sınava katılmamış olarak değerlendirilecek.

Öğrenci velisi, 3 iş günü içinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne sınav sorularına yönelik itirazı için dilekçeyle başvurabilecek.

Ortak yazılı sınav soru itirazları, ülke ve il geneli yapılan sınavlarda ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince, ilçe geneli yapılan sınavlarda ilçe milli eğitim müdürlüklerince, okul geneli yapılan sınavlarda ise okul müdürlüklerince cevaplanacak.

Ülke, il ve ilçe genelinde yapılan ortak yazılı sınavların cevap kağıtları okullarda muhafaza altına alınacak. (DHA-AA)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx