Kredi kartı azami faiz oranları ve azami komisyon oranlarında aralık ayında değişiklik olmayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), para politikası oranını kasım ayında yüzde 35’ten 500 baz puan artırarak yüzde 40’a çıkardı.

Merkez Bankası faiz artışının henen ardından üç önemli konuda alınna kararları kamuoyuna duyurdu.

ilk olarak kredi kartı azami faiz oranları ve üye işyeri azami komisyon oranlarında aralık ayında değişiklik olmayacağını aktardı.

Buna göre, kredi kartı azami faiz oranları ve üye iş yeri azami komisyon oranlarında aralıkta değişiklik olmayacak. Kredi kartı faizlerinde belirleyici olan referans faiz oranı yüzde 3,16’da sabit kaldı.

İkinci olarak, ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde iskonto oranı azami yüzde 25,93’te sabit tutuldu.

Son olarak da yatırım taahhütlü avans kredisi (YTAK) uygulama çerçevesi yeniden yapılandırıldı.

“Yüzde 3,16’lık faiz oranı aralık ayı boyunca da geçerli olacak”

Merkez Bankası’ndan yapılan ilk bilgilendirmede, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları ile üye işyerlerine uygulanacak azami komisyon oranlarının hesaplanmasında kullanılan referans oranın, Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında belirlenen yöntem ile hesaplanarak ilan edilmekte olduğu hatırlatıldı.

Merkez Bankası’nın kredi kartlarına yönelik olarak yaptığı faiz açıklaması şöyle:

Referans oran, 32-45 gün vadeli Türk Lirası mevduata bankaların uyguladıkları ağırlıklı ortalama akım faiz oranı ile politika faiz oranının yüzde on fazlasının düşük olanı dikkate alınarak hesaplanmakta ve her ayın sondan beşinci iş günü ilan edilmektedir. Referans oran, en son ilan edilen orandan aşağı ya da yukarı yönde yüzde beşten fazla değişmesi halinde güncellenmektedir.

“Referans oran hesaplamasında kullanılan oran sabit kalacak”

Referans oran hesaplamasında kullanılan 32-45 gün vadeli Türk Lirası mevduata bankaların uyguladıkları ağırlıklı ortalama akım faiz oranı gerçekleşmesine göre aralık ayı için ilan edilecek referans oranın sabit kalacağı hesaplanmıştır.

“Komisyon oranları yıl sonuna kadar değişmeyecek”

Buna göre; kredi kartı azami faiz oranları ve üye işyeri komisyon oranlarında yıl sonuna kadar değişim gerçekleşmeyecektir.

Aralık ayı için referans oranın ise ayın sondan beşinci iş günü olan 24 Kasım 2023 tarihinde ilan edileceği bildirildi.

İhracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde toplam faiz maliyetine üst sınır getirildi

İhracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde iskonto oranı azami yüzde 25,93’te sabit tutuldu.

21 Temmuz 2023 ve 12 Eylül 2023 tarihlerinde ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi günlük kullanım limitinde yapılan güncellemelerle günlük limitler önceki düzeyine göre toplamda 10 kat artırılarak 3 milyar TL seviyesine yükseltilmişti. Ayrıca, reeskont kredisi kullanımında yüzde 30 ilave ihracat bedeli satış koşulu kaldırılmış ve reeskont kredi vadesi boyunca verilen döviz almama taahhüdünden, ithalat ödemeleri kapsamındaki döviz alımları istisna tutulmuştu.

Bu düzenlemeyle TCMB, ihracatçı firmaların finansmana erişimini ve finansman koşullarını desteklemeye devam etti.

Yatırım taahhütlü avans kredisi uygulama çerçevesi yeniden yapılandırıldı

Merkez Bankası tarafından, yatırım taahhütlü avans kredisi yeni uygulama çerçevesine göre; firmaların yatırım projeleri için alacakları Teknoloji/Strateji puanı dikkate alınarak, toplam yatırım tutarı en az 1 milyar Türk Lirası olan yatırım projelerine aracı bankalar kanalıyla YTAK tahsis edilebileceği duyuruldu.

Azami 10 yıl vadeli olarak kullandırılacak kredilerin faiz oranı; Teknoloji/Strateji puanı, yatırım kapsamında yurtdışından sağlanan finansman oranı, finansal sağlamlık değerlendirmesine bağlı olarak yüzde 30 ile yüzde 15 aralığında belirlendi.

Yeni YTAK programına yıllık 100 milyar Türk Lirası limit tahsis edildi. Program kapsamında 3 yıl boyunca toplam 300 milyar Türk Lirası limit tahsis edilmesi planlandı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx