İhracatçıları ilgilendiren kanun teklifi TBMM’den geçti

TBMM Genel Kurulu’nda Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Misyonları Hakkında Kanun ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi kabul edildi. Kabul edilen yasaya nazaran, hür bölgelerin, toprağının Hazine’nin özel mülkiyetinde bulunan hür bölgelerde, faaliyet ruhsatı iptal edilen kiracı kullanıcılar ile üst yapının bağlı olduğu faaliyet ruhsatı iptal edilen yatırımcı kullanıcılara, üst yapıda bulunan malların tasfiyesi için 1 aydan az 6 aydan fazla olmamak üzere mühlet verilecek.

Teklife nazaran, üstyapıda bulunan mallar üzerinde haciz yahut satılamaz, devredilemez, rehin, ipotek üzere şerhler varsa bu haciz yahut şerhler verilecek tahliye müddetinin sonunda kalkmış sayılacak.

İflas eden, ölen ticareti terk konuttan yahut son beş takvim yılında ihracat yapmayan üyelerin yasal takipte olanlar dahil borçlarının ve bu borçların gecikme artırımlarının terkine karar verilecek. TİM idare heyeti, TİM lideri ve kesimler kurulunun asil üyeleri ortasından 4 yıl için seçtiği 15 üyeden oluşur ve birinci toplantısında kendi üyeleri ortasından 5 başkanvekili ile bir muhasip üye seçilecek.

Hesap yılı sonunda birliklerin yedek akçeleri aktarılan meblağın Ticaret bakanlığınca belirlenen fiyatın İhracatı Geliştirme ANONİM Şirketinin sermayesine eklenmek üzere sermaye taahhüdü ödeme olarak aktarılacak.

İstanbul Bahçelievler ilçesi Yenibosna Mahallesi bulunan Ticaret Bakanlığına tahsisli olup TİM ve birlikler tarafından kullanılan taşınmazlar, TİM ve birliklere bedelsiz olarak tahsis edilebilecek.
Akredite olmaksızın helal uygunluk kıymetlendirme hizmeti veren kuruluşlara Helal Akreditasyon Kurumu İdare Şurası tarafından yüz bin ila bir milyon TL’ye kadar idari para cezası verilebilecek.

KAYNAK: AA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.